Strażacy z wizytą w szkole specjalnej

6 kwietnia 2018 r. do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. przyjechali ostrowieccy strażacy. Tematem przewodnim spotkania był problem wypalania traw i pozostałości roślinnych. Strażacy chcąc edukować młode pokolenie uświadamiali, że ten niechlubny proceder, z którym mamy do czynienia wiosną każdego roku nie przynosi żadnych korzyści.

Przede wszystkim  zagraża życiu, zdrowiu i mieniu innych mieszkańców, środowisku, zwierzętom, przy tym absorbuje służby ratownicze, które w tym czasie mogą być potrzebne w innym miejscu. Strażacy omówili także niebezpieczeństwa z jakimi możemy spotkać się w domu. Bardzo ciekawie wyglądał praktyczny pokaz zgłoszenia pożaru – jako zgłaszający wystąpili dwaj uczniowie ZSS, zaś strażacy przyjmowali zgłoszenie. Strażacy zaprezentowali również uczniom pojazd ratowniczo-gaśniczy, szczegółowo omówili sprzęt znajdujący się na jego wyposażeniu. Najwięcej radości sprawiły uczniom działania praktyczne: przymierzanie strażackich hełmów i ubrań specjalnych.

Mamy nadzieję, że to  spotkanie uświadomiło uczniom, że z ogniem nie ma żartów. Poznali oni skutki wypalania traw, potrafią też zadzwonić na straż i zgłosić pożar. Spotkanie zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Sobczyk, Beata Przydatek i Joanna Borowska.