STOP DOPALACZOM!

STOP DOPALACZOM!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczyna kampanię pod nazwą „Dopalacze – krok do śmierci”. Celem akcji jest dostarczenie młodym ludziom, rodzicom i opiekunom, nauczycielom i pedagogom wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z ich używania.

Nagłośnienie problemu ma ostrzec młodzież przed skutkami zażywania „dopalaczy”, natomiast rodziców uczulić na niebagatelizowanie zmian w zachowaniu swoich dzieci.

Kampania obejmuje m. in. emisję komunikatu głosowego w formie ostrzeżenia oraz jego wyeksponowanie w obiektach użyteczności publicznej, autobusach MPK, prowadzenie prelekcji, projekcji filmu edukacyjnego w miejscach wypoczynku młodzieży, obiektach oświatowo – wychowawczych, zorganizowanie punktu informacyjno–edukacyjnego.

We współpracy z nauczycielami i pedagogami pracującymi z młodzieżą w nowym roku szkolnym 2015/2016 odbędą się spotkania edukacyjne z rodzicami uczniów, mające na celu przekazanie podstawowych informacji na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji.

Przewidywany czas trwania kampanii – czerwiec – październik 2015 r.

STOP DOPALACZOM!