STAROSTWO POWIATOWE Z CERTYFIKATEM

Na ręce Wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego oraz Audytora Wewnętrznego Małgorzaty Karp, Kancelaria Audytorska Wiatrowski i Partnerzy, reprezentowana przez Jacka Wiatrowskiego i Paulinę Kuracińską, przekazała dzisiaj certyfikat w zakresie stwierdzenia funkcjonowania w Starostwie Powiatowym audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami zawartymi w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Oznacza to, że audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w dokonywanych czynnościach audytorskich w jednostkach, działa w sposób obiektywny, niezależny, kompetentny oraz wykazuje się należytą  starannością zawodową.

Otrzymanie certyfikatu jest dla jednostki wyróżnieniem i potwierdzeniem rzetelnie wykonywanych czynności audytowych.