STAROSTA ROZMAWIAŁA Z RADNYMI Z GMINY ĆMIELÓW

Starosta Marzena Dębniak i naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, gdzie zapoznali radnych z informacjami dotyczącymi stanu dróg powiatowych oraz inwestycjami w ich zakresie.

Jak podkreślała starosta M. Dębniak to jest już trzecia jej wizyta w gminie Ćmielów w tej kadencji. Zawsze rozmowy z radnymi są bardzo rzeczowe i konstruktywne.

Starosta wyjaśniła Radzie sposób finansowania inwestycji w obrębie dróg, a także zapoznała z planami remontowymi w odniesieniu do infrastruktury powiatowej na terenie gminy Ćmielów. Naczelnik T. Mroczek przekazał radnym informacje na temat bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów oraz zachęcił do analizy potrzeb i partycypacji w zakresie infrastruktury powiatowej, ponieważ tylko w taki sposób mogą one zostać zrealizowane.

Starosta Marzena Dębniak wielokrotnie podkreśliła znaczenie współpracy ze wszystkimi gminami powiatu, a także zaznaczyła, że zasady współfinansowania zadań powiatowych są dla wszystkich jednakowe. Dodała również, że gmina Ćmielów ma znakomitego ambasadora w osobie przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, który mocno zabiega o realizację potrzeb jej mieszkańców. Z kolei radni, dostrzegając te działania przekazali na ręce starosty podziękowania dla przewodniczącego M. Pasternaka za ogromne zaangażowanie na rzecz gminy.