Starosta rozmawiał z zarządem Celsy

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda spotkał się z Zarządem Celsy Huty Ostrowiec. Rozmawiał między innymi o kondycji zakładu, planach na przyszłość, współpracy firmy z powiatem.

Prezes zarządu Celsy, dyrektor generalny Celsy Juan Antonio Veristain oraz zastępca dyrektora generalnego Alejandro Ballabriga zapoznali starostę z najbliższymi planami rozwoju firmy. Mówili o uwarunkowaniach, w których rozwija się hutnictwo w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii i w Polsce. Przedstawili w głównych punktach strategię rozwoju Celsy na najbliższe lata, możliwe rozwiązania na przyszłość, kierunki współpracy z powiatem.

– Cieszę się, że samorząd powiatowy rozumie nasze potrzeby i chce nas wspierać w podejmowanych inicjatywach – powiedział dyrektor generalny Juan Antonio Veristain. – Nasza współpraca będzie z korzyścią dla całego regionu, w tym dla powiatu ostrowieckiego.

Podczas serdecznej, otwartej rozmowy starosta Zbigniew Duda mówił o ważnej roli, którą pełni Celsa, zwłaszcza w kontekście powrotu do koncepcji wskrzeszania Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym Ostrowiec Świętokrzyski obok Starachowic, Stalowej Woli są istotnymi punktami na mapie. Zbigniew Duda podkreślał, że do dawnej tradycji przemysłu i hutnictwa chcą nawiązać współcześni stratedzy rozwoju gospodarki.

– Jestem głęboko przekonany, że nasza współpraca będzie się rozwijać– powiedział po spotkaniu starosta Zbigniew Duda.- To nasz największy zakład w regionie. Chcemy wspierać Celsę w każdej dziedzinie działalności.