Udane wizyty starosty w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Udane wizyty starosty w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda odbył w ubiegłym tygodniu serię udanych spotkań w instytucjach kluczowych dla funkcjonowania szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wizyty w Ministerstwie Zdrowia i Świętokrzyskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia przyniosły oczekiwane korzyści dla szpitala i pacjentów.

 Reakcji starosty i dyrektora szpitala Janusza Seweryńskiego wymagały m.in. kwestie dotyczące Pakietu Onkologicznego. Szpital nie chce, wzorem innych szpitali powiatowych, wypowiadać umowy w ramach pakietu onkologicznego. Dla starosty ostrowieckiego istotne było rozwiązanie spraw wynikających z błędów ustawy, braku doprecyzowania niektórych jej zapisów, także w zakresie rozliczania kontraktu onkologicznego.

–  Nasze argumenty zostały przyjęte – mówi Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda. – Negocjacje zaowocowały korzystnym dla szpitala i pacjentów przesunięciem części środków z pakietu onkologicznego na leczenie podstawowe. Wyraźnie chcę podkreślić, że zyskują na tym również pacjenci onkologiczni.

Zgoda na dokonanie takich przesunięć na 5 szpitalnych oddziałach realizujących pakiet onkologiczny przyniesie oszczędności w wysokości prawie 200 tys. zł. w skali jednego kwartału. Zyskuje na tym nie tylko szpital, ale także pacjenci onkologiczni i nieonkologiczni, bo przesunięcia zwiększają liczbę usług na podstawowym leczeniu, w tym także pacjentów onkologicznych.

Negocjacje są prowadzone również w sprawie zwiększenia środków finansowych na leczenie podstawowe w oddziale otolaryngologicznym i chorób płuc, a także w sprawie finansowania nadwykonań za 2014 rok.