Starosta Ostrowiecki uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Starosta Ostrowiecki uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

W czwartek, 30 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Gulińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dla Starosty Ostrowieckiego, Zbigniewa Dudy, była to dobra okazja do odwiedzenia szkoły, rozmowy z dyrekcją i rodzicami podopiecznych.

„Nie mogłem nie skorzystać z Waszego zaproszenia, zwłaszcza, że zostało ono tak pięknie, osobiście doręczone” – rozpoczął swoje przemówienie Starosta Ostrowiecki. Dyrektor Ośrodka, Dorota Kosiarz powitała dzieci, ich rodziców i przybyłych gości – Starostę Ostrowieckiego, Zbigniewa Dudę oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wojciecha Lesiaka. Pani dyrektor podkreśliła specyfikę pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także ważną rolę współpracy między wychowawcami a rodzicami w terapii dzieci.  W programie uroczystości znalazł się wspaniały pokaz artystyczny w wykonaniu uczniów i ich opiekunów. Dzieci wraz z rodzicami zaprezentowały „Taniec z szarfami” oraz układ ruchowy z towarzyszeniem muzyki Ludwiga van Beethovena. Występ wzbudził podziw i wywołał wzruszenie rodziców, wychowawców i widzów oraz radość dzieci. W szkole prezentowano również wystawę pięknych prac plastycznych uczniów klas I – V dla dzieci z autyzmem. Starosta podkreślił zasługi placówki w zakresie edukacji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy często nie mają świadomości, czym jest autyzm.

Uroczystości były okazją do odwiedzenia przez Starostę szkolnych klas, sal rewalidacyjnych i pracowni logopedycznych w ośrodku, a także spotkania z rodzicami dzieci. Wspólne rozmowy dotyczyły m.in. trudności i barier, z jakimi muszą borykać się na co dzień opiekunowie dzieci z autyzmem. Podkreślano, że szkoła jest przystosowana do potrzeb ich dzieci. Przykładem są sale, które dzięki swoim niewielkim rozmiarom są odpowiednie do pracy z dziećmi z autyzmem i ich terapii. Planowana przez Powiat termomodernizacja poprawi komfort uczniów. Jedyną niedogodnością dla rodziców pozostaje jednak, utrudniająca komunikację, niewystarczająca ilość połączeń autobusowych.

Kończąc wizytę, Starosta Ostrowiecki wyraził podziw dla wielu inicjatyw rodziców i opiekunów dzieci dotkniętych autyzmem. Pogratulował tej aktywności, życząc wszystkim wytrwałości, jak najwięcej powodów do uśmiechu, a także zrozumienia i akceptacji społecznej.