Starosta odwiedziła przewodników

Starosta Ostrowiecki  Marzena Dębniak uczestniczyła w uroczystościach 55-lecia Koła Ostrowieckiego PTTK im. St. Jeżewskiego. Była to doskonała okazja do podsumowań, przypomnienia dorobku koła. Starosta Dębniak przekazała na ręce przewodników specjalny pamiątkowy grawerton, w którym czytamy:

  • Z okazji jubileuszu 55-lecia powstania Koła składam serdeczne gratulacje i podziękowania za osiągnięcia oraz wkład w rozwój i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Ziemi Ostrowieckiej. Na uwagę zasługuje promowanie walorów turystycznych Powiatu Ostrowieckiego poprzez wydawnictwa czy organizację rajdów i wycieczek skierowanych nie tylko do mieszkańców naszej ziemi, ale również do turystów z kraju i zagranicy. Szczególnie dziękuję za działania związane z zachowaniem historii miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a przede wszystkim za kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży. Za te wszystkie liczne i efektywne działania serdecznie dziękuję i życzę dalszych osiągnięć na niwie turystyki oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.