Starosta Marzena Dębniak została delegatem Powiatu Ostrowieckiego do Związku Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich działa od 1999 roku i skupia 315 powiatów i miast na prawach powiatów. Jednym z ważniejszych zadań tego gremium jest podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, ważną rolą jest także reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym oraz inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych. To także doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej. Związek Powiatów Polskich zajmuje się ponad to prowadzeniem pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianą na stanowisku starosty Powiatu Ostrowieckiego, konieczny był wybór osoby reprezentującej samorząd w ZPP. Delegatem Powiatu Ostrowieckiego do Związku Powiatów Polskich została starosta Marzena Dębniak.

Pierwsze obrady XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP, na którym zostaną wybrane władze Związku na kolejną kadencję, zaplanowano na 17 stycznia bieżącego roku. Powiat Ostrowiecki reprezentuje wiceprzewodnicząca Rady Powiatu- Małgorzata Sobieraj.