Starosta Marzena Dębniak: Operacja ratowania powiatu w trakcie. Realny budżet uchwalony

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok został uchwalony. Jest to trudny budżet, ale realny. Zapewniona w nim jest realizacja najważniejszych inwestycji takich jak budowa lądowiska dla helikopterów w szpitalu, modernizacja muzeum w Częstocicach i Krzemionkach czy remonty na drogach w Ostrowcu Św. i pozostałych gminach powiatu. Mimo chaosu jaki zastaliśmy po zmianie władzy stworzyliśmy budżet, który zapewnia stabilne funkcjonowanie. – mówi Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak

Dużo remontów i inwestycji

Mimo fatalnego stanu finansów jaki zostawił po sobie poprzedni starosta Zbigniew Duda udało nam się tak gospodarować środkami, że przygotowaliśmy szeroki wachlarz zadań remontowych i inwestycyjnych drogowych we wszystkich gminach naszego powiatu. Ponadto dalej będą kontynuowane prace modernizacyjne w szkołach, w których również zastaliśmy po naszych poprzednikach wielkie zaniedbania.

Wśród zadań remontowych do realizacji przewidujemy:

 • Aleja Jana Pawła II (odcinek od skrzyżowania z ulicą Radwana do skrzyżowania z ulicą Siennieńską)
 • Droga w Nosowie (gmina Waśniów)
 • Drogi w Piaskach Brzóstowskich i Skale (gmina Ćmielów)
 • Droga w Janiku (gmina Kunów)

Zadania inwestycyjne:

 • Budowa lądowiska dla helikopterów przy szpitalu
 • Przebudowa ulicy 11 listopada w Ostrowcu Św. w ramach realizacji II etapu zadania „Ekologiczny Transport Miejski”
 • Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i skrzyżowania przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św.
 • Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na remont mostu na rzece Kamiennej oraz modernizację drogi wojewódzkiej nr 754 biegnącej przez Ostrowiec Św.
 • Przygotowanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Ostrowca Św. w kierunku Dębowej Woli
 • Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Denkówek (gmina Bodzechów)
 • Przebudowa drogi w miejscowości Świrna (gmina Bodzechów) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i odwodnieniem- dokumentacja projektowa

Ponadto wspólnie z gminami w ciągu najbliższych trzech lat będziemy realizować około 20 zdań w ramach tzw. „powodziówek”. Dotyczą one dróg powiatowych. Szczegółowy harmonogram prac będzie ustalany z włodarzami. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Korzystamy ze środków zewnętrznych

Do realizacji wielu inwestycji potrzebne są środki zewnętrzne. Dzięki dobrej pracy Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. udaje nam się z sukcesem ubiegać się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z funduszu na tzw. „powodziówki”, czyli usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto pragnę podkreślić, że bez pomocy finansowej miasta Ostrowca Św. oraz ościennych gmin realizacja wielu zadań byłaby nie możliwa. Chodzi tutaj o pomoc finansową w zakresie wkładu własnego powiatu. Serdecznie za to dziękuję !

 

Budżet będzie wspierał szpital

Od początku kadencji zmagamy się również z problemami finansowymi w ostrowieckim szpitalu. Po poprzednikach została ogromna strata szpitala za 2018 rok w wysokości ponad 16 milionów zł., którą musi pokryć powiat, aby lecznica mogła spełniać swoje zadania. Już w 2019 roku pokryliśmy 3 miliony złotych, a w 2020 chcemy tę stratę całkowicie zniwelować. Mimo zastanych trudności budżet przewiduje budowę niezbędnego lądowiska dla helikopterów z finasowaniem rozłożonym na dwa lata. Nasi poprzednicy zrezygnowali z tej budowy mimo możliwości otrzymania dotacji i korzystnej sytuacji na rynku budowlanym. Na szczęście Zarząd Powiatu i nowe kierownictwo szpitala stanęli na wysokości zadania i inwestycja zostanie zrealizowana, a lecznica będzie spełniać standardy stawiane przez Ministerstwo Zdrowia. Będziemy również występować do miasta Ostrowiec Św. jak i pozostałych gmin powiatu o dalsze zakupy sprzętowe dla szpitala. W tej sprawie złożymy, także stosowne wnioski do rządu.

Stabilna sytuacja w oświacie

Duże środki budżetowe pochłania funkcjonowanie powiatowych placówek oświatowych. Tutaj również zastaliśmy trudną sytuację, szkoły były po prostu zaniedbane. Dlatego już w 2019 roku rozpoczęliśmy prace modernizacyjne, na które przeznaczyliśmy 250 tysięcy zł. W bieżącym roku zwiększyliśmy tę kwotę do 360 tysięcy zł. Bardzo nam zależy na jak najwyższym poziomie oświaty, dlatego podjęliśmy również działania organizacyjne i właściwie ułożyliśmy tzw. podwójny rocznik. Do ogólnej subwencji ze skarbu państwa dołożyliśmy w 2019 r. niecałe 7 milionów zł, a obecnie planujemy około 5 milionów.

Starania na rzecz Krzemionek

Opieszałość poprzedniej władzy w realizacji inwestycji w muzeum w Częstocicach i Krzemionkach doprowadziła do zagrożenia utraty dofinasowania zewnętrznego. Mimo korzystnej sytuacji na rynku budowlanym w 2018 roku z niezrozumiałych dla mnie powodów nie wyłoniono wykonawcy i nie rozpoczęto inwestycji. W związku z tym ratując zadanie musieliśmy dołożyć z własnych środków do zadania 3 miliony złotych bo zmieniły się warunki rynkowe. Na szczęście inwestycja jest już w trakcie realizacji i nie ma obaw o jej pozytywne zakończenie. Ponadto wpis Krzemionek na listę UNESCO niesie ze sobą kolejne wyzwania. Teraz obiekt pełni funkcję muzeum o światowej renomie. Dlatego ważne jest odpowiednio wysokie finansowanie placówki. Na bieżącą działalność wykładamy ok 1,5 miliona zł. O dodatkowe wsparcie zgłosiliśmy się do władz Województwa Świętokrzyskiego i uzyskaliśmy wstępną deklarację pomocy. O współfinansowaniu również rozmawiamy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opozycja nie chce współpracować

Szkoda, że radni opozycyjni nie chcą zrozumieć w jak trudnej sytuacji znajduje się powiat. Pojawiają się informacje, że stworzyliśmy budżet z deficytem. Wygląda na to, że niektórzy nie rozumieją podstawowych pojęć ekonomicznych, gdyż deficyt oznacza, że wydatki są wyższe od dochodów, a na pokrycie różnicy potrzebny jest kredyt. W naszym budżecie na 2020 rok takiej sytuacji nie ma. Dochody pokrywają się z wydatkami, a zadłużenia powiatu nie tylko nie podnosimy, a regularnie spłacamy.

Realny budżet

Myśląc perspektywicznie i rozsądnie stworzyliśmy budżet „uszyty na miarę”. Będzie on wymagał dyscypliny finansowej i liczenia się z każdą złotówką. Jednak dzięki takiemu podejściu zabezpieczamy funkcjonowanie samorządu powiatowego. Modernizujemy i ratujemy szpital, realizujemy remonty i inwestycje na drogach, stawiamy na nogi powiatową oświatę czy wznosimy na wyższy poziom muzeum w Krzemionkach i Częstocicach.

Działania oszczędnościowe, które zostały podjęte w 2019 r. przyniosły efekt. Udało nam się obniżyć koszty osobowe i te związane z funkcjonowaniem każdej jednostki powiatowej. Sądzę, że sytuacja finansowa Powiatu Ostrowieckiego będzie w kolejnych latach się poprawiać.