Starosta i mieszkańcy trzymają Prezydenta za słowo w sprawie ulicy Polnej

Starosta i mieszkańcy trzymają Prezydenta za słowo w sprawie ulicy Polnej

2 lipca odbyło się spotkanie przygotowawcze w kwestii zainicjowanego przez Zbigniewa Dudę, Starostę Ostrowieckiego porozumienia, dotyczące przebudowy ulicy Polnej wspólnie z gminą Ostrowiec.

W siedzibie Starostwa Powiatowego spotkali się przedstawiciele Powiatu oraz Gminy Ostrowiec. Pismo z zaproszeniem na spotkanie, starosta wystosował do prezydenta 30 czerwca. W piśmie zawarte zostały także szczegółowe propozycje wspólnej realizacji tej inwestycji przez miasto i powiat.

Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

Kują żelazo, póki gorące

Porozumienie zainicjowane przez starostę Zbigniewa Dudę zawarto na Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wówczas, w świetle kamer, prezydent Jarosław Górczyński przystał na propozycję starosty i obiecał sfinansowanie zadania w 50 procentach.

– Ta wspólna inwestycja drogowa, ma służyć mieszkańcom naszego miasta. To z myślą o nich chcemy ją zrealizować, namawiając przy tym do współpracy gminę. Od dawna zabiegaliśmy, aby wspólnie z miastem zrewitalizować Polną w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji – podsumował Starosta Ostrowiecki.

Szybka reakcja powiatu po sesji i pismo potwierdzające warunki współfinansowania inwestycji oraz pilne robocze spotkanie przedstawicieli powiatu i gminy, świadczą o priorytecie dla tego projektu.

Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca.

Starosta i mieszkańcy trzymają Prezydenta za słowo w sprawie ulicy Polnej