Środa z Funduszami dla MŚP na rozwój

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają na spotkania z cyklu “Środa z Funduszami dla MŚP na rozwój”.
Odbędą się one w środę, 9 listopada 2016 r. w Kielcach, Sandomierzu i Busku-Zdroju.

9 listopada 2016 r., w godzinach od 10.00 do 13.00:
w Kielcach, Willa Hueta, ulica Juliusza Słowackiego 25, zapisy pod numerem bezpłatnej infolinii 800 800 440,
w Busku – Zdroju, w siedzibie Starostwa Powiatowego, al. Mickiewicza 15 (sala konferencyjna), zapisy pod numerami
41 378 12 06 lub 41 370 97 17,
w Sandomierzu, w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Mickiewicza 34 (sala konferencyjna), zapisy pod numerami
15 832 33 54 lub 15 864 20 74.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmować będziemy od 26 października pod podanymi numerami telefonów.
Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.