Srebrna Tarcza dla „Staszica”

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących za rok 2017, opublikowanym przez “Perspektywy”,  Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica uplasowało się na:

– 285 m-cu w Polsce (awans o 170 miejsc do 2016 r.),

– 8 m-cu w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to:

– sukcesy szkoły w olimpiadach,

– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,

– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.