Sprzęt ratujący życie dla szpitala

Rozstrzygnięto przetarg na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ostrowieckiego szpitala, na który powiat przeznaczył 200 tysięcy złotych.
Szpital Powiatowy w Ostrowcu Św. wzbogaci się o cztery aparatury. Dział Elektroradiologii w związku z wzrostem zapotrzebowania na badania naczyniowe zwłaszcza na oddziałach: Udarowym Stacji Dializ, Kardiologicznym i Chirurgicznym otrzyma USG do badań naczyniowych. Dwa kardiomonitory do monitowania parametrów życiowych pacjentów na sali pooperacyjnej zakupiony został dla Oddziału Chirurgii. Natomiast aparat EKG otrzyma Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
– Życie ludzkie i profilaktyka zdrowotna są najważniejsze. Nie ma nic cenniejszego, niż zdrowie, dlatego Powiat przeznaczył środki finansowe na zakup tego specjalistycznego sprzętu- mówi starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.
Zakupiony sprzęt medyczny kosztować będzie 216 500 złotych.

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń
Urządzenia, które zostaną zakupione m.in.: kardiomonitor, nowoczesne USG będą służyć do diagnostyki schorzeń i leczenia pacjentów, a kosztować będą 143 tysięcy złotych. Obecnie używany sprzęt jest już mocno wyeksploatowany i zachodzi konieczność jego wymiany. Ponadto, nowa aparatura, która trafi do Oddziałów: Otolaryngologicznego, Okulistycznego, Chirurgicznego i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej znacznie poprawi jakość świadczonych przez szpital usług medycznych. Zakup zostanie sfinansowany ze środków własnych ostrowieckiego ZOZ-u.

20160812_115528