Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych opinii.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych opinii.

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” – projekt