Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

Bardzo dobry odbiór spotkania, jakie odbyło się 3 lutego w Muzeum w Krzemionkach z lokalnymi przedsiębiorcami. Na konferencję podsumowującą dwa lata współpracy i osiągnięcia samorządu powiatowego zaprosił starosta Zbigniew Duda.

Półmetek kadencji samorządu powiatu ostrowieckiego stał się okazją do spotkania z przedsiębiorcami działającymi na tym terenie. Doszło do niego w muzeum na Krzemionkach i miało charakter otwartej dyskusji, w czasie której dzielono się uwagami i spostrzeżeniami na temat  wzajemnych oczekiwań  i współpracy.

Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki podsumował ostatnie dwa lata pracy. Stwierdził, że w tym czasie udało się nie tylko zbilansować budżet powiatu, ale zaplanować nawet półmilionową nadwyżkę, która będzie przeznaczona na spłatę długów. Zaplanowano wiele przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców Ostrowca jak i okolicznych gmin. Sukcesem jest na pewno utrzymanie płynności finansowej, ale przede wszystkim osiągnięcie atmosfery współpracy i wspólnych celów dla rozwoju naszej społeczności. Starosta zaznaczył, że wszystkie inicjatywy tej kadencji nakierowane są na rozwój Powiatu na wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, począwszy od edukacji i szkolnictwa zawodowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz upowszechnianie walorów naszego Powiatu na szerokim forum.

Jak zauważył wicestarosta Eligiusz Mich, zadaniem starostwa oraz podległych mu instytucji jest wspomaganie przedsiębiorców w ich działalności. Wicestarosta zapewnił, że niedociągnięcia, na jakie przedsiębiorcy zwracają uwagę, będą eliminowane, tak by tworzyć jak najbardziej sprzyjający klimat dla lokalnego biznesu. Podkreślił otwartość na rozwiązywanie problemów. Wspomniał również, że bardzo ważna inwestycja drogowa, jaką jest ostatni odcinek obwodnicy Ostrowca, czyli budowa tzw. V odcinka ulicy Zagłoby będzie w całości finansowana z budżetu państwa, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To oznacza, że samorządy lokalne nie muszą partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

Na zakończenie przedsiębiorcy zasugerowali, by tego rodzaju spotkania z możliwością wymiany poglądów oraz wzajemnych oczekiwań były organizowane częściej.

DSC_8650 DSC_8653 DSC_8654 DSC_8668 DSC_8686 DSC_8720 DSC_8642 DSC_8666 DSC_8710 DSC_8680 DSC_8681DSC_8660