Spotkanie uczniów Budowlanki z przedstawicielami Służby Ruchu Drogowego

8 grudnia 2017 r. uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy posiadają już prawo jazdy oraz ci, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o to uprawnienie spotkali się z przedstawicielami ostrowieckiej Komendy Powiatowej Policji.

Policjanci pracujący na co dzień w Służbie Ruchu Drogowego przeprowadzili prelekcję na temat zasad postępowania na drodze, kar oraz konsekwencji jakie wiążą się z wypadkami i wykroczeniami przeciwko przepisom ruchu drogowego. Spotkanie okazało się być bardzo udanym, bowiem młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem, chętnie zadawała pytania i uczestniczyła w dyskusji.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują przedstawicielom Policji za merytoryczną i pożyteczną prelekcję. (IW)