Spotkanie starosty z księżną Drucką-Lubecką

Spotkanie starosty z księżną Drucką-Lubecką

Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki i Hubert Żądło, Członek Zarządu Powiatu, 21 lipca spotkali się z przedstawicielami książęcego rodu Druckich-Lubeckich. Podczas spotkania spadkobiercy m. in. zaprezentowali plany dotyczące zagospodarowania bałtowskiego majątku.

Zespół pałacowo-parkowy w Bałtowie na początku lipca 2014 roku wrócił do prawowitych właścicieli – rodziny Druckich -Lubeckich. Spadkobierczyni właściciela Folwarku Bałtów, hrabiego Franciszka Ksawerego – Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejournet na co dzień mieszka w Belgii.

Priorytetem podczas ostatniego pobytu księżnej w Polsce, była wizyta w Starostwie Powiatowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potomkowie Druckich-Lubeckich podczas spotkania ze starostą omówili możliwości współpracy. W trakcie rozmowy okazało się, że współpraca mogłaby być realizowana na wielu płaszczyznach. Spotkanie było bardzo udane i przebiegło w miłej atmosferze.

– Cieszę się z wizyty księżnej Elżbiety Druckiej-Lubeckiej i jej rodziny. Jestem przekonany, że współpraca spadkobierców pałacu w Bałtowie z obecną władzą samorządu powiatowego będzie się pomyślnie układać – zapewnił starosta.

Księżnej Elżbiecie towarzyszyła córka Marie-Elizabeth van Rijckevorsel oraz Stanisław i Franciszek de Lantsheere, współwłaściciele kompleksu.

Dworek odzyska dawny blask

Spotkanie było okazją do przedstawienia Panu Staroście planów na przyszłość dotyczących bałtowskiego majątku. Rodzina książęca ma pomysły na zagospodarowanie i doinwestowanie kompleksu pałacowego, któremu chce przywrócić dawną świetność.

Jednym z możliwych rozwiązań jest prowadzenie na terenie zespołu pałacowo-parkowego działalności gospodarczej. To z kolei wiązałoby się ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Odrestaurowany kompleks z pewnością przyczyniłby się także do lepszego wizerunku gminy Bałtów.