Spotkanie informacyjne na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Spotkanie informacyjne na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu oraz Starosta Ostrowiecki zapraszają osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ostrowieckiego (z wyłączeniem miast Ostrowiec Św.) na spotkanie informacyjne  w dniu 3  marca  2015 o godz.10.00 na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy …

Spotkanie informacyjne na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”