Spotkanie edukacyjne

28 października b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prewencji nowotworów złośliwych w oparciu o założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Organizatorem spotkania był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki orazDziałem Promocji i Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Celem akcji było poszerzenie wiedzy i zmotywowanie młodzieży i dorosłych do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie umiejętności dokonywania prozdrowotnych wyborów oraz modyfikacji negatywnych zachowań zdrowotnych, a także budowanie postawy świadomej odpowiedzialności za swoje zdrowie.

W spotkaniu udział wzięło 255 uczniów z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych: LO Nr III im. Wł. Broniewskiego, LO Nr I im. J. Chreptowicza, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, ZS Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ZS Ogólnokształcących, Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W godzinach popołudniowych w Auli WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu, podczas którego mówiono w jakim zakresie prawidłowy styl życia może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka.