Sportowe zmagania młodych krwiodawców

19 października po raz kolejny pod honorowym patronatem starosty Zbigniewa Dudy w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Wielobój Sportowy Krwiodawców ze Szkolnych Kół PCK”.

– Głównym celem wieloboju jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa, popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz integracja młodzieży szkolnej oddającej krew poprzez umożliwienie im dobrej zabawy – mówi Halina Tomczyk, kierownik rejonowego biura PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na wielobój składały się różnorodne konkurencje sportowe: przeciąganie liny, zakładanie kółek ringo na pachołka, bieg sztafetowy, król strzelców, rzut do ruchomego kosza, tor przeszkód, skok w dal z miejsca, mecz minipiłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiło osiem 5-osobowych zespołów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wraz z opiekunami – ZSO nr 1, LO nr II, LO Nr III, ZSOMS, Zespół Szkół nr 1, 2 i 3 oraz Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego.

Najlepszą drużyną okazał się zespół gospodarzy – uczniów szkoły mistrzostwa sportowego, II miejsce zajęła drużyna z CKZiU, a III miejsce – Zespół Szkół nr 3.

W imieniu patrona imprezy – starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, ufundowane przez Powiat Ostrowiecki puchary trzem najlepszym drużynom wręczył Wojciech Lesiak, naczelnik Wydziału Edukacji ostrowieckiego starostwa.

– Wielobój sportowy uczniów ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy czynnie oddają krew to wydarzenie, które stało się już tradycją. To wydarzenie to doskonała okazja, by podziękować wszystkim, którzy systematycznie oddają krew i dzielą się bezcenną cząstką siebie – powiedział Wojciech Lesiak. – Napawa nas dumą, że nasza chce i decyduje się bezinteresownie przekazać ten dar życia innym. Krew jest bowiem bardzo potrzebna, na jej braki zwracają uwagę szpitale w całej Polsce. Mamy nadzieję, że tego typu działania, do których się również przyłączamy – rozpropagują  jeszcze bardziej akcje oddawania krwi i kolejne osoby zdecydują się zostać dawcami.

dsc_5945dsc_5944 dsc_5961dsc_5991 dsc_5965dsc_5967 dsc_5970dsc_5986dsc_5981dsc_5969dsc_5979dsc_5977dsc_5999dsc_6000