Spektakularne zwycięstwo uczniów Broniewskiego

25 marca w Starachowicach odbyły się eliminacje wojewódzkie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, blok B – Wynalazczość. Zawody, w których udział brały szkoły techniczne i ogólnokształcące z całego województwa, wyłoniły zwycięzców w kategoriach grupowych i indywidualnych.

Grupowo drużyna LO nr III im. Wł. Broniewskiego zajęła I miejsce, pokonując nawet uczniów szkół technicznych, którzy tego typu tematykę mają na lekcjach szkolnych. W skład drużyny wchodziły: Sylwia Lefek (3d), Agata Płatek (3c), Dominika Dębicka (3c).

Ponadto, eliminacje wyłoniły zwycięzców indywidualnych, którzy wejdą w skład drużyny z naszego województwa biorącej udział w eliminacjach centralnych. Członkinie zespołu z LO im. Broniewskiego „zgarnęły” niemal wszystkie punktowane miejsca i wszystkie wezmą udział w walce o tytuły laureatów i finalistów zawodów centralnych:

Sylwia Lefek (3d- biologiczno-chemiczna) – I miejsce

Agata Płatek (3c- matematyczna) – II miejsce

Dominika Dębicka (3c- matematyczna) – IV miejsce

W skład laureatów wszedł tylko jeszcze przedstawiciel LO im. B. Głowackiego w Opatowie.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.