Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w nowej siedzibie

Nowy rok szkolny i nowa lokalizacja. Ostrowiecki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy decyzją Zarządu Powiatu został przeniesiony z ulicy Gulińskiego do Bursy Szkolnej w osiedlu Słonecznym. Skorzystają na tym uczniowie, ich rodzice i cała kadra pedagogiczna placówki na czele z dyrektorem Andrzejem Skrzypczakiem.

W inauguracji roku szkolnego 2017/2018 uczestniczyli zaproszeni goście m. in. senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, starosta Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Bilski i Grzegorz Kazimierski, radni powiatowi.

Najważniejsi tego dnia byli oczywiście podopieczni placówki, którzy od 4 września 2017 roku będą uczyć się w nowym miejscu, w centrum miasta. Na taką zmianę rodzice dzieci oraz kadra pedagogiczna szkoły czekali niemal 20 lat.

– Wszyscy wiemy w jakim stanie technicznym jest budynek przy ulicy Gulińskiego. Od momentu, w którym zostałem starostą, obrałem cel, aby ten trwający od blisko 20 lat problem w końcu rozwiązać. Dotychczasowe działania opozycji oraz moich poprzedników, kończyły się na narzekaniu i krytykowaniu, ale nikt nie pokazał żadnego rozwiązania. Ja to rozwiązanie znalazłem – mówi Zbigniew Duda.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 29 sierpnia br. radni jednogłośnie poparli pomysł przeniesienia SOSW do trzykondygnacyjnego budynku przy ulicy Iłżeckiej.

– Ta przeprowadzka to dla podopiecznych SOSW ogromny krok, w kierunku przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do nauki, do korzystania z wielu dodatkowych zajęć o charakterze sportowym i kulturalnym. To  budynek w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, zatem jego lokalizacja rozwiązuje również problemy transportu uczniów – mówi naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wojciech Lesiak.

Zarząd Powiatu zapewnia, że w kolejnych latach będą podejmowane decyzje dotyczące dalszej rozbudowy budynku bursy na potrzeby ośrodka.