SOSW skończył 70 lat

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia istnienia. Siedem dekad działalności zbiegło się z 10.rocznicą utworzenia pierwszego oddziału dla dzieci z autyzmem. Dziś do 7 oddziałów uczęszcza 19 uczniów.

Placówka oferuje wszechstronną  pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Uczęszczają do szkoły podstawowej, zdobywają umiejętności życiowe i zawodowe w branżowej szkole specjalnej. Nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W placówce działają klasy dla dzieci z lekką czy umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Co ważne, dla uczniów spoza Ostrowca Św. jest zagwarantowany na miejscu internat.

Piękny jubileusz był okazją do zaprezentowania pracy nauczycieli i osiągnięć uczniów. Umiejętności uczniów podziwiał między innymi wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński.

– Bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Jestem tu w imieniu pani starosty Marzeny Dębniak oraz zarządu powiatu i chcemy z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Podziękować za wieloletni wysiłek pedagogiczny, za wszystkie sukcesy uczniów. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest szczególna. Trudna, wymagająca, ale dająca bardzo wiele radości i satysfakcji. Szczególnie gdy na co dzień obserwujecie osiągniecia swoich podopiecznych. W tak szczególnym dniu proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku, zrozumienia ze strony rodziców, życzliwości- powiedział wicestarosta Andrzej Jaboński i zapewnił że władze powiatu nie zapomną o Ośrodku i uczynią wszystko, aby poprawić warunki pracy i nauki.