„SŁYNNE BUDOWLE” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się III edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Słynne Budowle Ameryki Południowej”. Celem rywalizacji było pogłębienie wiedzy o znanych i ciekawych budowlach oraz integracja młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowieckiego.

Konkurs ten na stałe wpisał się w harmonogram imprez kulturalnych „Budowlanki”. Tegoroczna edycja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem młodzieży. Zaproszenie organizatorów przyjęło łącznie 54 uczniów z następujących szkół: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim a także Zespół Szkół w Mominie i Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie.

Poprzednie edycje konkursu dotyczyły zagadnień związanych z budowlami Europy i Ameryki Północnej. Tegoroczni uczestnicy konkursu zmierzyli się z testem, który sprawdzał wiedzę z zakresu słynnych budowli Ameryki Południowej. Zadania miały charakter interdyscyplinarny i łączyły takie dziedziny jak: historia, architektura i budownictwo. Temat zaproponowany przez organizatorów okazał się być strzałem w dziesiątkę, bowiem coraz więcej młodych ludzi interesuje się budownictwem i pokrewnymi dziedzinami.

Laureatami konkursu zostali: Anna Sasak z Zespołu Szkół w Mominie, Milena Zięba z Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wiktoria Majcher z Zespołu Szkół w Mominie. Wyróżnionych uczestników nagrodzono atrakcyjnymi upominkami i dyplomami pamiątkowymi.

Młodzież, której pasją jest budownictwo i architektura może rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać wiedzę i zawodowe kompetencje na kierunku technik budownictwa.