Ślubowanie w SMS

Ponad 180 uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego złożyło ślubowanie na sztandar szkoły i tym samym zostało oficjalnie przyjętych w poczet uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, czyli popularnej SMS Ostrowiec.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła dyrektor szkoły Anna Trojanowska, która powitała nowe klasy i ich wychowawców, grono pedagogiczne oraz licznie przybyłych na uroczystość rodziców.

– Pamiętajcie, że jesteście wyjątkowi, bo wybraliście wyjątkową szkołę, w której kultywujemy fundamentalne wartości, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, tradycja i patriotyzm – mówiła dyrektor Trojanowska. – To zaszczyt, ale też zobowiązanie. Wierzę, że dobrze zapiszecie się na kolejnych kartach historii naszej szkoły.

Do nowych uczniów zwróciła się także Maja Mazur, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, oraz przedstawicielka rodziców p. Katarzyna Cukierska. W imieniu uczniów przystępujących do ślubowania  przemówił Maciej Stachurski. Miłym akcentem były kwiaty dla dyrekcji i wychowawców.

Uroczystość ślubowania uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VIII a pod kierunkiem polonistki Małgorzaty Malinowskiej.