Ślubowanie klas pierwszych

15 września 2016 r. w “Staszicu” miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i starszych kolegów ślubowali dbać o dobre imię klasy i szkoły, sumiennie wykonywać uczniowskie obowiązki, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być odpowiedzialnym za swoje czyny, być kulturalnym i okazywać szacunek innym oraz rzetelną pracą poszerzać wiedzę i umiejętności.

Po złożeniu ślubowania p.o. dyrektora Tomasz Kwiatkowski życzył wszystkim uczniom klas pierwszych pomyślności w nowej szkole, uporu i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywania trwałych przyjaźni. Głos zabrał także przybyły na uroczystość Wojciech Lesiak, Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, który pogratulował pierwszoklasistom rozpoczęcia kolejnego etap edukacji właśnie w “Staszicu” – szkole która osiągnęła podczas ostatniej matury najlepszy wynik ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania, prowadzący uroczystość: Weronika Mirga i Wojciech Kaszuba z klasy 3 E zaprosili do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy 2 B oraz klas pierwszych. Gościnnie wystąpili także ubiegłoroczni absolwenci: Paweł Pawlik oraz Filip Pikus, których występ przyjęto owacyjnie.

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe długopisy z logo szkoły.

Ślubowanie przygotowali:

Katarzyna Szczerbińska i Wojciech Szymańśki

Specjalne podziękowanie dla

pani Donaty Maj

za oprawę plastyczną ślubowania

img_1426