Skuteczne działania Zarządu Powiatu w sprawie przebudowy ulicy Bałtowskiej

Skuteczne działania Zarządu Powiatu w sprawie przebudowy ulicy Bałtowskiej

Plany dotyczące przebudowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim zakładały zwężenie jej do siedmiu metrów. Z takim stanowiskiem od samego początku nie zgadza się Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. Dzięki jego determinacji, możliwa stała się zmiana projektu.

Ulica Bałtowska to droga wylotowa z Ostrowca Świętokrzyskiego, a po oddaniu mostu w Solcu nad Wisłą stała się także główną drogą wylotową w kierunku Lublina. W najbliższych latach droga ta będzie przebudowywana. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował projekt, który zakłada zwężenie jezdni do siedmiu metrów.

Dobra informacja dla mieszkańców

Dzięki staraniom Zbigniewa Dudy, Starosty Ostrowieckiego oraz wicestarosty Eligiusza Micha możliwe stało się przeprojektowanie ulicy Bałtowskiej do szerokości dziewięciu metrów oraz stworzenie lewoskrętów.

– Przeprojektowanie, wbrew wielu opiniom, nie opóźni inwestycji. Na spotkaniu wicestarosty Eligiusza Micha z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Janem Maćkowiakiem ustalono, że jest sposób realizacji tego zadania w formie oczekiwanej przez nas, nie wydłużającej terminu. Realizacja będzie w tym samym terminie, a droga będzie lepsza, dziewięciometrowa – powiedział starosta Zbigniew Duda.

– Nie ustajemy w wysiłkach, aby projekt ulicy Bałtowskiej był inny niż wersja przedstawiona przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Z punktu widzenia Kielc wygląda to nieco inaczej – inwestycje realizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego są dla nich mniej istotne. My jednak widzimy konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i konsekwentnie dążymy do ich wprowadzenia – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich.