Siódma edycja Nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria”

Siódma edycja Nagrody Marszałka "Świętokrzyska Victoria"

Do 28 stycznia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.

Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:

“Osobowość” – dla osób fizycznych,
”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

O wyborze laureatów zdecyduje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Zwycięzców “Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 17 lutego 2015 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.  Laureaci nagrody otrzymają statuetki, certyfikaty oraz tytuły “Laureat Nagrody Marszałka – Świętokrzyska Victoria”.

Celem nagrody jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych samorządów, firm oraz osób.

Dokumentację opisującą dokonania zgłaszanych kandydatów w wersji papierowej i elektronicznej, należy do 28 styczna 2015 r. wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3 , 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Victoria”
lub złożyć osobiście w Kancelarii Zarządu, Anna Kudła Bud. C2, pok.317
tel. 41 342 15 43
adres e-mail: anna.kudla@sejmik.kielce.pl

Źródło: sejmik.kielce.pl