Silni w walce z koronawirusem

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się spotkanie Tomasza Mroczka, naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, z sekretarzami i przedstawicielami samorządów gmin powiatu ostrowieckiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Silni w walce z koronawirusem”.

Wybuch epidemii COVID -19 stanowi poważne zagrożenie dla życia publicznego, a także życia mieszkańców naszego powiatu. Stąd też powiat ostrowiecki, poprzez realizację projektu,  podjął działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii. Projekt skierowany jest do podmiotów uczestniczących w zwalczaniu skutków COVID -19, znajdujących się na terenie powiatu ostrowieckiego. Głównym jego celem jest zwiększenie przygotowania tych podmiotów do łagodzenie skutków koronawirusa.

W ramach projektu zostały dokonane zakupy niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wyposażenia, wynikające z diagnozy potrzeb, przeprowadzonej w okresie kwiecień – maj 2020 r. przez starostwo powiatowe we współpracy z sześcioma gminami powiatu ostrowieckiego. Wsparciem zostały objęte m. in. szpital powiatowy, placówki ochrony zdrowia, szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, gminne oraz powiatowe jednostki OSP, PCPR.

Obecnie trwa dystrybucja niezbędnych środków oraz wyposażenia koniecznego w zwalczaniu i łagodzeniu  skutków COVID -19. Wartość zadania to 5 361 908,24 zł, z czego powiat ostrowiecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 85 proc. czyli 4 557 622,00 zł, przy wkładzie własnym 804 286,24 zł.