Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego – zaproszenie

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Informujemy, iż sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr XVI/15, Nr XVII/15, Nr XVIII/15 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

7. Sytuacja służby zdrowia w Powiecie Ostrowieckim (przygotowane materiały: “Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w powiecie ostrowieckim w 2014 r. i I kwartale 2015 r.”, “Promocja i profilaktyka zdrowia”, “Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej za 9 miesięcy 2015”).

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowieckiego za rok szkolny 2014/2015 (materiał przygotowany na płycie CD).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu zadań administracji rządowej (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2012 – 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania dotyczącego prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania nauczycieli Pana Wojciecha Lesiaka i Pana Piotra Kopańskiego zawierającej wniosek o przeprowadzenie kontroli w LO Nr III i Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

16. Informacja w sprawie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.10.2015 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie sesji.