Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego – 16 stycznia 2015

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

16 stycznia 2015 r. o godz. 14.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Proponowany porządek obrad:
I.     Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
II.    Przyjęcie porządku obrad.
III.   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
IV.   Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
V.    Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
VI.   Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na  2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu),
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu),
3)    zmiany uchwały Nr IV/35/99 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 marca 1999  roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2001 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady),
4)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2015 (inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu).
VII.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
VIII. Sprawy różne.
IX.   Zakończenie sesji.