Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak informuje, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 15.00 w  Ostrowieckim Browarze Kultury  – sala koncertowa (wejście od Galerii Fotografii).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w związku
  z epidemią COVID-19 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na
  2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Zakończenie sesji