Samorządowcy świecą przykładem – Akcja „Mamy honor oddać krew dla dzieci”

Samorządowcy świecą przykładem - Akcja „Mamy honor oddać krew dla dzieci”

Inicjatywa samorządowców na rzecz chorych dzieci ruszyła w sali konferencyjnej starostwa.

29 lipca o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej starostwa oficjalnie rozpoczęła się akcja „Mamy honor oddać krew dla dzieci”. Przyjaciół dzieci, chcących oddać krew potrzebującym nie brakuje. Na akcję tłumnie przybyli samorządowcy powiatu ostrowieckiego oraz mieszkańcy.

Kolejki do rejestracji

Chętnych do oddania krwi zgłosiło się ponad sto osób. Niestety, nie każdy, z różnych powodów, przeszedł procedurę kwalifikacji do bycia dawcą.

Ostatecznie w sali konferencyjnej starostwa krew oddało 41 osób, zaś w ostrowieckim oddziale krwiodawstwa w szpitalu –  gdzie także trwa akcja – 11 osób. Łącznie 52 osoby oddały 23 litry i 400 ml tego najcenniejszego lekarstwa. Warto zaznaczyć, iż wśród 52 krwiodawców aż 22 osoby zdecydowały się na ten gest po raz pierwszy.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Starosty i włączyli się w naszą akcję:

Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego, Lechowi Łodejowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów, Marioli Grabowieckiej – zastępcy burmistrza, przedstawicielom Rady Powiatu  z radnym Jarosławem Czarneckim na czele, radnym Gminy Waśniów, radnym i sołtysom z Gminy Bałtów, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kunów, Pawłowi Celebańskiemu – radnemu miejskiemu, przedstawicielom służb mundurowych: ostrowieckim policjantom i pracownikom KPP Ostrowiec, strażakom na czele ze Sławomirem Rykwą – zastępcą Komendanta Powiatowego PSP, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bałtów, strażnikom miejskim na czele z Marcinem Gruszką – zastępcą komendanta, strzelcom z ostrowieckiej jednostki JS 2013, przedstawicielom jednostek podległych powiatowi: Włodzimierzowi Szczałubie, Dyrektorowi Muzeum Historyczno-Archeologicznego, przedstawicielom Ostrowieckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (lekarzom, pielęgniarkom, sekretarkom medycznym i stażystom), przedstawicielom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z kierownikiem Pawłem Walesicem, Małgorzacie Stafijowskiej – zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawicielom Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej, przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także: Andrzejowi Ładzie – prezesowi Fotoklubu „Galeria” MCK, pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wszystkim mieszkańcom powiatu ostrowieckiego.

Kolejnych darczyńców chcących wesprzeć tę szlachetną akcję zapraszamy w dniach 30 lipca – 31 sierpnia do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ostrowieckim szpitalu. Krew można oddać od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00  – 10.00. Wasza krew to dar życia.