„Samochodówka” na pomoc Afryce

Już od 14 lat kolejne roczniki uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. biorą udział w akcji charytatywnej „Adopcja Serca” prowadzonej przez katolicki Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI.

Uczniowie „Samochodówki” uczestniczą w programie „Adopcja Serca – Szkoła Średnia”, który obejmuje swoim zasięgiem sieroty i dzieci z Afryki ze skrajnie ubogich rodzin uczęszczające do szkół średnich. Celem programu jest wsparcie finansowe konkretnego dziecka i umożliwienie mu edukacji poprzez opłatę czesnego, zaopatrzenie w mundurek i przybory szkolne oraz opłatę podstawowego ubezpieczenia i leczenia. Pomoc trwa do czasu ukończenia szkoły, tj. 6 lat od rozpoczęcia nauki. Dla większości młodzieży z biednych krajów afrykańskich jest to jedyna szansa na ukończenie szkoły średniej, a tym samym wyrwanie się z ubóstwa i samodzielne życie.

W 2004 roku uczniowie i nauczyciele „Samochodówki” zostali oficjalnie rodzicami adopcyjnymi Bernadette Olive Nashasha z Demokratycznej Republiki Konga, w 2008 roku społeczność szkolna adoptowała kolejną dziewczynkę Josephinę Ugirimphwe z Rwandy. Z podopiecznymi uczniowie byli w stałym kontakcie – dostawali listy, zdjęcia, a nawet kopie świadectw szkolnych.

W bieżącym roku szkolnym wolontariusze działający w CKZiU już po raz drugi zebrali fundusze dla zaadoptowanego przez społeczność szkolną Gasigwy Sebiguri z Demokratycznej Republiki Konga, podopiecznego Sióstr od Aniołów z placówki misyjnej Ntamugenga, miejscowości położonej we wschodniej części Prowincji Północnego Kivu.

Uczestnictwo w „Adopcji Serca” jest całkowicie dobrowolne i bezinteresowne. W akcji, która stała się dla uczniów „Samochodówki” praktyczną i prawdziwą lekcją solidarności, bierze udział młodzież z różnych klas.

Wolontariat otwiera na drugiego człowieka, oswaja z potrzebami innych ludzi, uczy szerszego spojrzenia na problemy świata. Wiele osób mocno zaangażowanych w szkolny wolontariat po ukończeniu CKZiU nadal działa na tym polu. Umiejętności, które tu nabywają, czy to organizacyjne, czy społeczne, później procentują, a działalność ich rozwija – mówią  koordynatorki programu p. Iwona Szot-Zbrojna i p. Monika Włodarska.