Samochód dla Stowarzyszenia SZANSA

Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak i p.o Dyrektora Oddziału świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski przekazali Robertowi Rogali, kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Szansa, kluczyki do nowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód został zakupiony w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III- którego beneficjentem docelowym było Stowarzyszenie “SZANSA. Koszt zakupu samochodu to kwota: 137 499,00zł z czego dofinansowanie PFRON: 80.000,00zł, a wkład własny Stowarzyszenia “SZANSA” 62.904,50zł. 

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści : senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj oraz wicestarosta Andrzej Jabłoński.