Samochód dla pensjonariuszy

Kolejny pojazd do transportu pensjonariuszy trafił do ostrowieckiej placówki. Tym razem Dom Pomocy Społecznej na os. Słonecznym wzbogacił się o pojazd marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu PFRON w wysokości 80 tys. zł. w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”. Wkład własny placówki wyniósł blisko 68 tys. zł. W symbolicznym przekazaniu samochodu uczestniczyli Wicestarosta Andrzej Jabłoński, dyrektor świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski, dyrektor DPS Ewa Orłowska oraz dyrektor PCPR Barbara Cudzik.

Cieszę się, że taki samochód trafił do naszej placówki. Pojazdy, które posiadamy są już wiekowe, a teraz będziemy mogli w komfortowych warunkach przewozić pensjonariuszy na różnego rodzaju zajęcia, koncerty czy wydarzenia. Dziękuję Powiatowi Ostrowieckiemu za przychylność i merytoryczną pomoc, a PFRON-owi za dofinasowanie naszego zakupupowiedziała dyrektor Ewa Orłowska.