RUSZYŁY PRACE W MAŁACHOWIE

Zgodnie z planem ruszyły prace przy termomodernizacji budynków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Małachowie. Firma, którą wybrano w ramach przetargu wykonuje roboty budowlane polegające na kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków czyli głównego o funkcji opiekuńczo -wychowawczej z zapleczem administracyjnym oraz budynku mieszkalnego wraz z garażem. Podstawowy zakres prac to wykonanie docieplenia ścian, stropów dachowych i stropodachu. Ponadto zamurowane i wykute zostaną otwory okienne i drzwiowe, wymieniona będzie zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa.

Placówka zyska też nowy dach wraz z remontem więźby dachowej. Nadmurowane zostaną kominy wentylacyjne ponad poziom dachu. Wymieniona zostanie także instalacja centralnego ogrzewania oraz przebudowana kotłownia gazowa wraz z instalacją. Prace będą również obejmą  instalację elektryczną dla projektowanej kotłowni, instalację odgromową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wyremontowane schody znajdujące się przed głównym wejściem do budynku, które uległy mocnemu zniszczeniu.