Ruszyły prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się nad prace nad aktualizacją ważnego dokumentu – Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku. Do jego współtworzenia Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki zaprosił wszystkich mieszkańców. Obowiązująca od 2006 roku Strategia Rozwoju, w dużej mierze jest już nieaktualna. Od tego czasu w Powiecie Ostrowieckim dużo się zmieniło. Niestety, w wielu przypadkach, na gorsze – mieszkańców ubyło, przybyło osób bezrobotnych. Wkracza nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych. Trzeba zweryfikować kierunki i cele rozwoju Powiatu. Są więc przesłanki, aby tę strategię zaktualizować. 6 maja w sali konferencyjnej ostrowieckiego starostwa odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, różnych grup zawodowych i przedsiębiorców. Zaproszenie Starosty spotkało się z pozytywnym odzewem. Sala konferencja zapełniła się po brzegi. Pierwsze warsztaty poświęcono analizie strategicznej Powiatu Ostrowieckiego, zdiagnozowaniu silnych stron, na których należy opierać rozwój, a także stron słabych, które wymagają poprawy. Kolejne warsztaty odbędą się 20 maja i poświęcone będą określeniu strategicznych obszarów rozwoju i celów. Następne spotkanie dotyczyć będzie przygotowania założeń planu operacyjnego Strategii.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się nad prace nad aktualizacją ważnego dokumentu – Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku. Do jego współtworzenia Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki zaprosił wszystkich mieszkańców.

Obowiązująca od 2006 roku Strategia Rozwoju, w dużej mierze jest już nieaktualna. Od tego czasu w Powiecie Ostrowieckim dużo się zmieniło. Niestety, w wielu przypadkach, na gorsze – mieszkańców ubyło, przybyło osób bezrobotnych. Wkracza nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych. Trzeba zweryfikować kierunki i cele rozwoju Powiatu. Są więc przesłanki, aby tę strategię zaktualizować.

6 maja w sali konferencyjnej ostrowieckiego starostwa odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, różnych grup zawodowych i przedsiębiorców. Zaproszenie Starosty spotkało się z pozytywnym odzewem. Sala konferencja zapełniła się po brzegi.

Pierwsze warsztaty poświęcono analizie strategicznej Powiatu Ostrowieckiego, zdiagnozowaniu silnych stron, na których należy opierać rozwój, a także stron słabych, które wymagają poprawy.

Kolejne warsztaty odbędą się 20 maja i poświęcone będą określeniu strategicznych obszarów rozwoju i celów. Następne spotkanie dotyczyć będzie przygotowania założeń planu operacyjnego Strategii.