RUSZYŁY PRACE NA UL. SAMSONOWICZA I 11 LISTOPADA

Na ulicach 11 Listopada i Samsonowicza ruszyły roboty drogowe w ramach  zadania inwestycyjnego: Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim, II etap.  Obecnie zrywana jest nawierzchnia asfaltowa. Prace na  tych odcinkach potrwają  do października 2022 roku.

Obydwie ulice stanowią własność powiatu ostrowieckiego, jednakże ze względu na koszt robót ich wykonanie było możliwe tylko przy partycypacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Warto podkreślić, że w ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa ok. 1,38 km dróg, powstanie ponad 2,7 km obustronnego chodnika, ok. 2 km jednostronnej ścieżki rowerowej i 0,5 km ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z energooszczędnym oświetleniem.

Z postępem prac przy tej inwestycji zapoznali się starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, prezydent Jarosław Górczyński oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek wraz z kierownikiem budowy Marcinem Grzeszczykiem.

Tak duży zakres robót, jak podkreśliła podczas roboczej wizyty na placu budowy, starosta Marzena Dębniak był możliwy tylko dzięki dobrej współpracy samorządów.

Wartość  zadania to kwota ponad 18 mln złotych, z czego ponad 9 mln zł to dofinansowanie z RPO Województwa Świętokrzyskiego, a po ponad 4, 5 mln złotych ze swoich budżetów dołożyły gmina Ostrowiec Świętokrzyski i powiat ostrowiecki.