RUSZYŁA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

Kampania Białej Wstążki jest międzynarodową akcja mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Przypięcie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Corocznie  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ostatnich dniach listopada włącza się w tą ważną akcję. Przewodnicząca Zespołu, Małgorzata Pietruszka przypięła dzisiaj symboliczne białe wstążki pracownikom Starostwa oraz gościom obecnym w urzędzie.

Starosta Marzena Dębniak przyjęła białą różę, jako wyraz jej solidarności ze wszystkimi krzywdzonymi kobietami, natomiast symboliczną białą wstążkę otrzymali wicestarosta Andrzej Jabłoński, sekretarz Łukasz Witkowski, naczelnik Mariusz Łata oraz obecni w urzędzie, dyrektor prawny Celsa Huta Ostrowiec Szymon Czechowski, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz prezes MPRD Krzysztof Kowalski.