Badania dla pań, profilaktyka dla seniorów

Rusza V edycja Szkoły Zdrowego Stylu Życia, skierowanej do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Ten program profilaktyczny co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w V edycji Programu starosta Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich zaprosili słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, angażując seniorów w ramach popularyzacji idei “łączenia pokoleń”. Podczas konferencji prasowej Starosta przekazał na ręce Prezes Pani Matyldy Niewójt symboliczne zaproszenie dla Słuchaczy UTW WSBiP w Ostrowcu Św. do udziału w programie.

Ponadto, starosta Zbigniew Duda przekazał prezes stowarzyszenia “Amazonek” Pani Danucie Ogórek 30 zaproszeń na bezpłatne badania mammograficzne. Decyzją Zarządu Powiatu ostrowieckie starostwo wspólnie ze Stowarzyszeniem “Ostrowiecki Klub Amazonka” umożliwi mieszkankom naszego powiatu w wieku poniżej 50. roku życia i powyżej 69. r. ż. udział w akcji badań mammograficznych dla kobiet spoza programu NFZ. Zapraszamy wszystkie Panie z naszego powiatu chętne do udziału w akcji profilaktycznej prowadzonej od 20 września do 6 grudnia 2017 r.

        

Badania mammograficzne dla kobiet spoza programu finansowanego przez NFZ

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem ,,Ostrowiecki Klub Amazonka” w zakresie umożliwienia wykonania bezpłatnego badania mammograficznego tym mieszkankom powiatu ostrowieckiego, które nie kwalifikują się do wykonania go w ramach programu finansowanego przez NFZ. Ponieważ NFZ wyznacza kryterium wiekowe udziału w tych badaniach profilaktycznych, pozostaje grupa Pań, które byłyby chętne wykonać mammografię, ale nie mają możliwości skorzystać z bezpłatnej profilaktyki ze względu na niespełnienie wymogów NFZ.

W związku z tym, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, starostwo wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,Ostrowiecki Klub Amazonka” umożliwi mieszkankom Powiatu Ostrowieckiego w wieku poniżej 50. roku życia i powyżej 69. roku życia udział w akcji badań mammograficznych dla kobiet spoza programu NFZ.

Zapraszamy wszystkie Panie z naszego powiatu chętne do udziału w akcji profilaktycznej prowadzonej w dniach od  20 września do 6 grudnia 2017 r.   

Badanie będzie można wykonać w ZOZ w Ostrowcu Św. w Pracowni Mammografii na podstawie ,,zaproszenia”, które rozdawać będą Panie ze Stowarzyszenia ,,Ostrowiecki Klub Amazonka.

Koordynatorem przebiegu akcji ze strony Starostwa są pracownicy Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych.

W trakcie spotkania nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Stowarzyszeniem ,,Ostrowiecki Klub Amazonka” dotyczące zasad współpracy, zaś starosta Zbigniew Duda wręczył na ręce Prezes Stowarzyszenia, Danuty Ogórek 30 zaproszeń na badania mammograficzne.

Podpisana została także umowa pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a ZOZ w Ostrowcu Św. na wykonanie badań.

 

Ogłoszenie dot. rekrutacji mieszkańców powiatu ostrowieckiego do udziału w V edycji Szkoły Zdrowego Stylu Życia

Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych od kilku lat realizuje Program  profilaktyczno – edukacyjny ,,SZKOŁA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA” skierowany do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Rokrocznie programy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Program kierowany jest do osób:

  • po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą (diabetologiczną, kardiologiczną lub nadwagą),
  • nie mających wyraźnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej,
  • pragnących  poszerzyć swoją wiedzę nt. zdrowego stylu życia.

Tak jak w poprzednich edycjach program obejmował będzie zajęcia aktywności fizycznej – dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, ale po raz pierwszy w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św. tzw. ,,Ekonomiku”.

Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. W bieżącym roku zaplanowaliśmy innowacje w zakresie zajęć aktywności fizycznej. We wtorki  będzie to muzyczno – ruchowa  forma aktywności, a w czwartki – aerobik. Jeden raz w miesiącu w Auli WSBiP w Ostrowcu Św. lub w sali konferencyjnej starostwa odbywać się będą wykłady ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczących: dietetyki, profilaktyki chorób, znaczenia aktywności fizycznej.

Do udziału w V edycji Programu starosta Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich zaprosili słuchaczy UTW WSBiP w Ostrowcu Św., angażując seniorów w ramach popularyzacji idei ,,łączenia pokoleń”  i aktywności osób starszych, która jest ważnym elementem polityki społecznej we wszystkich krajach europejskich. Działanie to wpisuje się również w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia, jako promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Starosta przekazał na ręce Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Matyldy Niewójt symboliczne zaproszenie dla słuchaczy UTW i zachęcenia ich do  udziału w programie.