RUSZA PROGRAM POMOCY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2021 – Moduł I i Moduł II.

Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program podzielony jest na dwie części. Moduł I zakłada likwidację barier transportowych, barier w poruszaniu się oraz likwidację wykluczenia cyfrowego. Moduł II jest dedykowany osobom, które chcą uzyskać pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym. Pomoc w ramach modułów jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dzisiaj rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. Zaś w ramach Modułu II obowiązują dwa terminy, kiedy zainteresowani mogą składać wnioski. Pierwszy termin również od dzisiaj do 31 marca 2021 roku dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2020/2021, dugi od 6 września do 10 października 2021 roku dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022.

Informacje na temat programu zainteresowani mogą uzyskać pod numerem telefonu 41 249 94 12 lub na stronie internetowej www.pcpr.ostrowiec.pl. Natomiast dokumenty programowe dostępne są  pod adresem:  www.pfron.org.pl

Na realizację tego programu ostrowiecki PCPR otrzymał w tym roku ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.