Rusza 30 linii autobusowych na terenie powiatu

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatu.

Wśród wielu spraw, nad którymi dyskutowano znalazł się wniosek dotyczący  organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Powiat Ostrowiecki w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Kwota uzyskanego dofinansowania to 1 909 420, 20 zł. i jest to największe z dofinansowań przyznanych powiatom w województwie świętokrzyskim.

W ramach uzyskanych środków, Powiat jako organizator przewozów pasażerskich utworzy w 2021 roku 30 linii komunikacyjnych. Linie przebiegać będą przez teren gmin:  Bodzechów, Waśniów, Bałtów oraz Ćmielów.

Na terenie gminy Bałtów zostanie utworzona linia Ostrowiec Świętokrzyski  – Okół  w soboty i niedziele oraz codzienne  dla pracowników wracających z II zmiany, a w okresie wakacji także linia Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów.

Na terenie gminy Ćmielów utworzone zostaną dwie linie łączące południową oraz północną część Gminy Ćmielów z Ostrowcem Świętokrzyskim.

Natomiast na terenie gminy  Waśniów  powstanie siatka połączeń złożona z 14 linii komunikacyjnych łączących miejscowości Gminy Waśniów  z Ostrowcem Świętokrzyskim, zaś w gminie Bodzechów  zorganizowanych zostanie 10 linii łączących miejscowości gminy Bodzechów również z Ostrowcem Świętokrzyskim. Przebieg linii oraz  dni kursowania zostały zaproponowane przez gminy, natomiast udział finansowy gmin w zadaniu  wnosi 50/50 z powiatem.

Przewidywana ilość wykonywanych wozokilometrów na wszystkich liniach w  2021 roku  to 636 473, 40.

Planowane uruchomienie przewozów nastąpi już 11 stycznia 2021 r.