Rozstrzygniecie konkursu edukacyjnego pn. „ RESETUJ SMOG”

Rozstrzygniecie konkursu edukacyjnego pn. „ RESETUJ SMOG” odbyło się dnia 20 czerwca bieżącego roku o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy młodzieży w  wieku szkolnym na poziomie klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego na temat proekologicznych postaw i zachowań. Głównym zadaniem konkursu było zainteresowanie tematyką niskiej emisji, negatywnymi skutkami jej oddziaływania na człowieka i środowisko oraz sposobami jej przeciwdziałania.
W konkursie brało udział 26 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych: LO nr III im. Wł. Broniewskiego, LO nr I im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 1(d. Ekonomik), Zespół Szkół nr 2 (d. Budowlanka),  Zespół Szkół nr 3 (Technikum Hutniczo-Mechaniczne).
Komisja konkursowa powołana przez Starostę Ostrowieckiego brała pod uwagę:

– wartość prac pod względem zgodności z tematem
– poziom artystyczny, jakość i estetyka wykonania
– ujęcie i wyczerpanie tematu

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda wręczył zwycięzcom nagrody.

I miejsce- Julia Fudalej– Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego

II miejsce- Barbara Podgórska– Zespół Szkół nr 3 (Technikum Hutniczo-Mechaniczne)

III miejsce- Julia Janeczek– Zespół Szkół nr 1 (d. Ekonomik)

Wyróżnienia:

Klaudia Mazur- Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego

Klaudia Żelazowska- Zespół Szkół nr 2 (d. Ekonomik)

Praca zbiorowa: Kinga Chodorek, Laura Bojek- Zespół szkół nr 2 (d. Budowlanka)

Komisja konkursowa przyznała dodatkowo wyróżnienie dla pracy Rozalii Miernikiewicz- Zespół Szkół nr 1 (d. Ekonomik)