ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

Do końca września można składać wnioski oraz deklaracje uczestnictwa w XXI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości (ŚNJ). Celem konkursu jest propagowanie idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management).


W konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości co roku wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa i organizacje z terenu województwa świętokrzyskiego, stale doskonalące się, konsekwentnie wdrażające nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, niepubliczne, edukacyjne niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia, jednostki samorządu terytorialnego, które funkcjonują od minimum 4 lat, działają na terenie województwa świętokrzyskiego i płacą w nim podatki.

Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1999 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i stanowi integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom na poziomie krajowym (Polska Nagroda Jakości) i europejskim (Europejska Nagroda Jakości). Zdobycie tytułu Laureata w konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości otwiera drogę do uczestnictwa w konkursie na szczeblu krajowym, a następnie europejskim.

Nagrody i wyróżnienia przyznane w tegorocznej edycji konkursu zostaną wręczone podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości w grudniu br.

Wymagane dokumenty oraz regulamin konkursu można znaleźć na www.swietokrzyskie.pro

Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju / Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce (IV piętro, pokój nr 409)
tel. 41 365 81 81, fax: 41 365 81 70; e-mail: snj@sejmik.kielce.pl