Rozmawiali o przeciwdziałaniu suszy i skutkom nawalnych deszczy

Z jednej strony susza, z drugiej nawalne deszcze. W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. przedstawiciele Wód Polskich rozmawiali z samorządowcami i instytucjami rolniczymi o sposobach walki z efektami obu zjawisk pogodowych.

Budowa zbiorników retencyjnych w województwie Świętokrzyskim jest kluczową kwestą. Tego typu spotkania mają na celu ustalić czy warto wrócić do rozwiązań rozważanych kilka lat temu, czy szukać nowych rozwiązań. Pewne jest, że Polska dysponuje zbyt małymi zasobami wodnymi w porównaniu do innych krajów europejskich, uważa Maciej Brzeski, zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.

Biorąc pod uwagę źródła wody powiat ostrowiecki w pewnym stopniu jest zabezpieczony. Natomiast ważniejszymi sprawami są wszystkie mniejsze cieki wodne, które sprawiają wiele problemów, zaznacza Andrzej Jabłoński, wicestarosta ostrowiecki – Dla nas zdecydowanie ważniejszymi sprawami są wszystkie mniejsze cieki, rzeczki, które jak łatwo zaobserwować, szczególnie spojrzeć z perspektywy dzisiejszego dnia, że sprawiają wiele problemów. My je dostrzegamy tylko wówczas gdy mamy do czynienia z nawalnymi deszczami czy też z załamaniami pogody. Natomiast mniej jest to obserwowalne w kontekście programu, z którym państwo z Wód Polskich się tutaj pojawiają, mianowicie przeciwdziałania zjawiskom suszy. To obserwowaliśmy kilka miesięcy wstecz choćby biorąc pod uwagę okresy zimowe, bardzo suche, bez opadów powodowały że w istocie mamy do czynienia z suszą agrotechniczną.

Zebrani podjęli próbę ustalenia zasad i zakresu współpracy pomiędzy Wodami Polskimi a samorządami, dotyczących obsługi istniejących oraz budowy nowych urządzeń wodnych, mających na celu zwiększenie retencji wód oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu. Dodatkowo zostały omówione problemy związane z regulacją stanów prawnych terenów zajętych przez wody powierzchniowe płynące oraz rowy melioracyjne.

Takie spotkania jak to w ostrowieckim starostwie, to istotny krok do znalezienia wspólnych możliwości w walce ze skutkami anomalii pogodowych. To także dobra okazja do wymiany doświadczeń i uwag między uczestnikami oraz krok do określenia form i płaszczyzn współpracy z PG Wody Polskie.