Rozmawiali o problemach osób niepełnosprawnych

1.07.2020 rok to dzień w którym Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z przedstawicielami wojewódzkich forów WTZ odbyło w Ministerstwie Pracy Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie zaległe spotkanie do którego nie doszło w dniu 15.03.2020 roku. Strona Rządowa reprezentowana była przez: -Paweł Wdówik- Pan Minister Pełnomocnik Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych -Małgorzata Paprota- Dyrektor Biura BON -Magdalena Szymańska MPRiPS Strona OF WTZ reprezentowana była przez: Iwona Hejducka- członek Prezydium OF WTZ- woj. wielkopolskie Ewa Nowicka-członek Prezydium OF WTZ- woj.lubuskie Wiesława Stafiej- członek Prezydium OF WTZ- woj. kujawsko-pomorskie Krzysztof Flaszowski- członek Prezydium OF WTZ- woj. małopolskie Robert Rogala- członek Prezydium OF WTZ- woj. świętokrzyskie Prezydium swoje oparcie miało w osobach zaproszonych również do tych rozmów: Anna Hejducka- woj. wielkopolskie Maria Pietrusza- Budzyńska- woj. lubelskie Łukasz Owczarek woj. mazowieckie Marian Wilkowski- woj. warmińsko- mazurskie.

Na spotkaniu zostały omówione w całości lub w części następujące tematy : 1.Funkcjonowanie WTZ w Polsce w czasie zawieszenia działalności oraz po wznowieniu działań po 24 maja 2020. Identyfikacja problemów i zagrożeń.Przedstawienie rozwiązań organizacyjnych związanych ze sposobem funkcjonowania WTZ w trakcie reżimu sanitarnego. Omówienie ewentualnych sposobów wsparcia placówek przez instytucje państwowe i samorządowe w razie przedłużania się stanu pandemii. 2.Stan prac nad projektem rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie WTZ z dnia 7 lutego 2020 oraz propozycje OF WTZ kolejnych zmian tego rozporządzenia zawartych w piśmie z dnia 26 lutego br. (częściowe) 3.Stan wdrażania Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami -priorytet F 4.Poziom finansowania działalności WTZ w latach 2020-2022 i następnych 5.System orzekania- stan prac nad zmianami systemu- wpływ zmian na działalność WTZ (częściowo). Spotkanie należy zaliczyć do udanych i owocnych z zapowiedzią kolejnego roboczego takiego spotkania. Dziękujemy stronie Rządowej za pochylenie się nad naszymi problemami i mamy nadzieję na dalszą zapowiedzianą, konstruktywną współpracę.