Rozmawiali o funduszach unijnych

Rozmawiali o funduszach unijnych

Omówienie założeń programów operacyjnych  w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 było przedmiotem spotkania, jakie 25 maja odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

W sali ostrowieckiego starostwa pojawili się przedstawiciele m. in. Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym, Szpitala Powiatowego, Miejskiej Energetyki Cieplnej, Muzeum Historyczno-Archeologicznego czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje na temat możliwości dofinansowania realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, poznać założenia programów operacyjnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a także krajowych programów operacyjnych: PO Wiedza Edukacja i Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Cyfrowa.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.