Rozmawiali o bezpieczeństwie

W Starostwie Powiatowym obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W jej skład weszli przedstawiciele Powiatu Ostrowieckiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Inspekcji Sanitarnej, Służb Weterynaryjnych i Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Podczas posiedzenia przedstawiciele służb przedstawiali raporty dotyczące ich działalności. Dzięki tym materiałom oraz dyskusji jaka się wywiązała między obecnymi możliwe jest powstawanie nowych pomysłów rozwiązywania problemów społecznych oraz poszerzanie współpracy między jednostkami.